khotbah jum'at

YIAFCARE | Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah kepada para hamba-hamba-Nya, begitu banyak tak terhingga. Dan nikmat Allah yang paling agung adalah hidayah agama Islam ini. Agama yang lurus. Yang sempurna. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi hidayah Islam yang Allah berikan pada seseorang. Satu-satunya agama yang mempunyai sifat mudah dan sangat memudahkan pemeluknya, dalam menjalankan berbagai syariatnya.