YIAFCARE.COM | Dalam pelajaran adab bersama syaikhuna Yaslam Ash-Shubaihi hafizhahullah, beliau menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullah,

“Dahulu, ibuku memakaikanku imamah (semacam sorban di kepala), dan ia berkata, ‘Pergilah ke majelis Robi’ah (ahli fiqh Madinah pada zamannya), pelajarilah adabnya sebelum kau pelajari ilmunya.’”


Dan Syeikh Yaslam berkata mengomentari kisah tersebut,
“Dan (kisah) ini menunjukkan dalamnya pemahaman para wanita pada zaman itu.”


Dan ini juga bukti sahihnya perkataan, “Tidak ada orang besar melainkan di belakangnya ada seorang wanita.”
Perkataan tersebut terkadang benar di beberapa keadaan. Betapa banyak seorang wanita yang menjadi pendukung seorang lelaki dalam hal kebaikan, entah itu seorang ibu, istri, saudara perempuan, atau yang lainnya.”

Faedah muroja’ah pelajaran adab bersama Syeikh Yaslam Ash-Shubaihi hafizhahullah …

Syafiq Sa’id ~ Darul Hadits Shubaihah
Kamis, 18 Dzulqo’dah 1441 / 9 Juli 2020